THEY THRIVING OFF BURNING NOT NOTIFYING IYKYK

SAME KKK BULLSHITERY